Zwrot

ZWROT

Użyj tego formularza, aby dokonać zwrotu okularów Gloomy Sunday.