Redukcja grubości w oprawach z tworzywa

Korekcja minusowa

Brak redukcji grubości

+ 195 zł

Pierwszy stopień redukcji

+ 295 zł

Drugi stopień redukcji

Brak redukcji grubości

+ 195 zł

Pierwszy stopień redukcji

+ 295 zł

Drugi stopień redukcji

Brak redukcji grubości

+ 195 zł

Pierwszy stopień redukcji

+ 295 zł

Drugi stopień redukcji

Brak redukcji grubości

+ 195 zł

Pierwszy stopień redukcji

+ 295 zł

Drugi stopień redukcji

Brak redukcji grubości

+ 195 zł

Pierwszy stopień redukcji

+ 295 zł

Drugi stopień redukcji