Refundacja okularów przez pracodawcę

REFUNDACJA OKULARÓW

Przeczytaj, kiedy Twój pracodawca może pomóc Ci w zakupie okularów, które ochronią Twój wzrok podczas pracy i jak refundacja okularów przebiega w praktyce.

REFUNDACJA OKULARÓW PRZEZ PRACODAWCĘ

W przypadku stałej pracy przy monitorze komputerowym pracodawca powinien zapewnić należytą ochronę przed jej negatywnymi skutkami. Jednym z najpopularniejszych rozwiązań jest całkowita refundacja okularów bądź częściowy zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych (lub „zerowych” z odpowiednim filtrem).

W JAKI SPOSÓB UZYSKAĆ REFUNDACJĘ?

Pierwszym krokiem jest uzyskanie szczegółowych informacji u pracodawcy – pomogą one w ustaleniu konkretnych wymagań oraz całego procesu. Pracodawca powinien przekazać informacje dotyczące kwoty refundacji, wymagań dotyczących dokumentów (faktury, zaświadczenia) oraz specjalisty wykonującego badania.

Według obowiązujących przepisów prawa każdy pracodawca zobligowany jest do zapewnienia pracownikom (w tym również praktykantom i stażystom) wykonującym pracę na monitorach ekranowych, profilaktyczną opiekę zdrowotną. Opieka ta obejmuje również konieczność zapewnienia okularów korygujących wzrok, jeśli taka potrzeba zostanie wykazana przez specjalistę wykonującego badanie. Warto zaznaczyć, że decyzja lekarza o wymogu stosowania okularów może mieć miejsce nie tylko w odniesieniu do uszczerbku wzroku, który już został poniesiony, ale również wówczas gdy istnieje potencjalne niebezpieczeństwo powstania wady lub uszkodzenia wzroku. Dodatkowo spełniony musi być drugi warunek – pracownik wykonuje pracę z użyciem monitora ekranowego przez co najmniej połowę wymiaru czasu pracy, tj. więcej niż 4 godziny dziennie. Należy podkreślić, że prawo do refundacji odnosi się do osób, które pracują również w niepełnym wymiarze godzin lub nieregularnie, ale jednorazowo spędzają minimum 4 godziny przed ekranem monitora. Podstawę prawną do refundacji okularów stanowi Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973).

KWOTA REFUNDACJI

W związku ze znacznym zróżnicowanie cen opraw oraz szkieł na polskim rynku, pojawia się pytanie, czy pracodawca zobowiązany jest pokryć całkowity koszt wyposażenia pracownika w okulary potrzebne do pracy, czy jedynie jego część? Pytanie jest tym bardziej zasadne, że rozporządzenie nie reguluje kwestii wysokości, do jakiej pracodawca jest zobowiązany zwrócić koszty.

W przypadku zakupu okularów korekcyjnych GLOOMY SUNDAY dostosowana cena rozwiązania pozwala w większości przypadków na uzyskanie całkowitego zwrotu kosztów zakupu.

BADANIE WZROKU

W zależności od ustaleń pracodawcy, wymagane może być wykonane badania przez lekarza medycyny pracy, badanie przeprowadzone w trakcie okresowych badań pracowników lub dowolne, wybrane przez pracownika badane przeprowadzane przez lekarza okulistę.

Badanie wykonywane w GLOOMY SUNDAY jest kompleksowym badaniem wykonywanym przez optometrystę, podczas którego specjalista może stwierdzić, czy posiadana wada lub sposób pracy wymaga okularów korekcyjnych oraz wystawić odpowiednie zaświadczenie.

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY ZAKUP OKULARÓW

Najczęstszym rodzajem dokumentu, który jest niezbędny do uzyskania refundacji, jest faktura. Oczywiście musi ona zawierać konkretne informacje, takie jak:

  • informacja o tym, że przedmiotem są okulary będące wyrobem medycznym przeznaczonym do pracy (na przykład przy monitorze komputerowym),
  • jeśli odbiorcą faktury jest bezpośrednio pracodawca – niezbędne jest podanie na fakturze imienia i nazwiska osoby, dla której przeznaczone są okulary,
  • niekiedy dla pracodawcy ważne jest również podanie rozdzielnie kosztu soczewek okularowych oraz oprawy

Każda z tych informacji znajduje się na fakturze dołączonej do okularów zakupionych w GLOOMY SUNDAY.

POZNAJ NASZE OKULARY DO KOMPUTERA!

Chroń swoje oczy przed szkodliwym promieniowaniem emitowanym przez ekrany urządzeń z okularami BLUE CUT od GLOOMY SUNDAY!

ZOBACZ WSZYSTKIE MODELE

SPECJALISTYCZNE OKULARY DO PRACY PRZY KOMPUTERZE?

W przypadku wyjątkowo długiej pracy z monitorami komputerowymi dobrym rozwiązaniem może być zastosowanie powłoki antyrefleksyjnej, która posiada filtr niebieskiego światła.

Choć światło niebieskie samo w sobie jest zjawiskiem naturalnym (jest obecne w świetle dziennym i utrzymuje nas w stanie czuwania) to długotrwała ekspozycja na jego działanie może powodować negatywne skutki. Badania wykazały, że najbardziej niebezpieczne dla wzroku jest promieniowanie niebieskie o długości fali od 415nm do 455nm. Efektem negatywnego działania światła niebieskiego na wzrok jest nieprzyjemne uczucie suchości, pieczenia oczu, a czasem ich łzawienie. Ponadto światło niebieskie jest przyczyną zmian zwyrodnieniowych siatkówki i plamki żółtej, prowadzących do upośledzenia widzenia. Negatywne kwestie dotyczą nie tylko naszego wzroku. Korzystanie z urządzeń posiadających wyświetlacze bezpośrednio przed snem powoduje problemy z zaśnięciem, ponieważ zbyt duża ilość światła niebieskiego hamuje wydzielanie melatoniny – hormonu warunkującego zdrowy, relaksujący sen.