Projekt europejski

REALIZUJEMY PROJEKT EUROPEJSKI

ITALO OPTICA III Michał Marcjanik otrzymał dofinansowanie z Funduszy Europejskich w wysokości: 996456,36 PLN na realizację projektu nr RPLD.02.03.01-10-1433/20 pt. „Wzrost konkurencyjności firmy dzięki opracowaniu i wdrożeniu innowacyjnych narzędzi w ramach walki z negatywnym oddziaływaniem COVID-19, tj. Wirtualnej Przymierzalni Okularów, Wirtualnego Lustra oraz Systemu Pomiarowego”. Celem projektu jest zniesienie barier dostępowych oraz opracowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnego a jednocześnie intuicyjnego dostępu do produktów i usług oferowanych przez Beneficjenta. W efekcie realizacji Projektu powstaną: Wirtualna Przymierzalnia Okularów, Wirtualne Lustro oraz System Pomiarowy. Nowe funkcjonalności umożliwią m.in. bezdotykowe wykonywanie pomiarów niezbędnych do wykonania okularów, które zyskało szczególnie na znaczeniu w dobie obecnej pandemii COVID-19, a także przymierzanie okularów w formie rozszerzonej rzeczywistości. Całkowita wartość projektu: 1396992,74 PLN.