Często zadawane pytania

Informacje ogólne

Dlaczego właśnie Gloomy Sunday?

Jesteśmy optykami z dużym doświadczeniem (Gloomy Sunday powstało w 2009 roku) i do każ­dej wy­ko­ny­wa­nej pary oku­la­rów pod­cho­dzi­my in­dy­wi­du­al­nie. Na­le­ży pa­mię­tać o tym, że mamy do czy­nie­nia z na­rzę­dziem, które wpły­wa nie tylko na nasz wy­gląd lecz rów­nież na ja­kość wi­dze­nia. Ko­rzy­sta­jąc z naj­no­wo­cze­śniej­sze­go sprzę­tu szli­fier­skie­go je­ste­śmy w sta­nie mak­sy­mal­nie sper­so­na­li­zo­wać ob­rób­kę, dzię­ki czemu oku­la­ry wy­ko­na­ne są es­te­tycz­nie oraz zgod­nie ze wska­za­ny­mi pa­ra­me­tra­mi. Speł­nia­my wszyst­kie ist­nie­ją­ce normy oraz stan­dar­dy a co wię­cej- sami sta­ra­my się wy­zna­czać nowe gra­ni­ce aby do­star­czać pro­dukt o naj­wyż­szej ja­ko­ści.

Co zawiera się w cenie zamówionych okularów?

W każdej parze okularów zakupionej w naszym sklepie montowane są soczewki korekcyjne o mocy wskazanej podczas składania zamówienia. Wyprodukowane są one przez Jeleniogórskie Zakłady Optyczne (JZO) renomowanego oraz wiodącego producenta soczewek okularowych w Polsce. Posiadają wysokiej jakości powłokę antyrefleksyjną Szmaragd® UV. Jest to wielowarstwowa powłoka, która zwiększa przejrzystość soczewki i chroni ją przed zarysowaniami. W zestawie znajdziecie również futerał oraz wysokiej jakości zestaw pielęgnacyjny (płyn oraz ściereczka), który umożliwi utrzymanie okularów w czystości oraz zestaw naprawczy.

Dlaczego cena okularów Gloomy Sunday wydaje się być niska?

Cena naszych okularów to suma kosztów materiałów i naszej pracy. Nie zatrudniamy sztabu marketingowców, nie wydajemy kroci na reklamy i nie angażujemy w nasze kampanie celebrytów – nie przenosimy na naszych klientów dodatkowych (i zbędnych) kosztów.

Co za tym idzie kupując nasze okulary płacicie za ich jakość, staranność wykonania i wysokiej klasy soczewki korekcyjne. Tylko.

Gdzie mogę poprawić ułożenie / modelowanie otrzymanych okularów?

Wszystkie okulary, które opuszczają naszą pracownię są wstępnie modelowane. Jednak biorąc pod uwagę zróżnicowanie w budowie twarzy każdego z nas może się okazać, że będą one potrzebowały kolejnego modelowania aby idealnie dopasować je do Twoich potrzeb. Usługę taką (za drobną opłatą) wykonuję większość zakładów optycznych w Polsce jak i na świecie. Możesz również zrobić to we jednym z naszych sklepów stacjonarnych.

Gdzie mogę przymierzyć okulary Gloomy Sunday?

Warszawa

W Warszawie okulary z naszej regularnej kolekcji możesz przymierzyć oraz zamówić w:

Dom Handlowy MYSIA 3
ul. Mysia 3
00-496 Warszawa
(I piętro)

facebook |

Łódź

W Łodzi okulary z naszej regularnej kolekcji możesz przymierzyć oraz zamówić w:

OFF Piotrkowska Center
ul. Piotrkowska 138/140
93-034 Łódź

Badanie wzroku możesz zarezerwować tutaj.

facebook |

Soczewki okularowe

Jakie soczewki montowane są w okularach?

W sprzedawanych przez nas okularach korekcyjnych montowane są soczewki wyprodukowane przez Jeleniogórskie Zakłady Optyczne (JZO) renomowanego oraz wiodącego producenta soczewek okularowych w Polsce. Posiadają one wysokiej jakości powłokę antyrefleksyjną (Szmaragd® UV).

Szmaragd® UV to wielowarstwowa powłoka antyrefleksyjna, która zwiększa przejrzystość soczewki i chroni ją przed zarysowaniami. Soczewki z tą powłoką stanowią ochronę wzroku przed promieniowaniem UV padającym z tyłu i z boku soczewki.

Zalety Szmaragd® UV:
– E-SPF ma wartość 25 dla wszystkich soczewek JZO z Szmaragd® UV
– Chroni wzrok przed szkodliwym UV padającym od tyłu i z boku.
– Zwiększa odporność soczewek na zarysowanie.
– Ułatwia utrzymanie soczewek w czystości.
– Zwiększa przejrzystość soczewek, podnosi kontrast widzenia.

Czym jest powłoka antyrefleksyjna?

Powłoka antyrefleksyjna to zwyczajowa nazwa nadawana grupie warstw, które nakładane są na soczewki w celu zwiększenia ich jakości oraz nadaniu konkretnych cech oraz właściwości. Montowane przez nas soczewki (w cenie okularów) posiadają wielowarstwową powłokę AR3 Szmaragd UV.

Posiadają one warstwę utwardzającą (zwiększającą odporność na zarysowania oraz uszkodzenia), hydrofobową (zmniejsza przyleganie kropli wody do powierzchni soczewki) oraz oleofobową (zmniejsza przyleganie cząsteczek tłuszczu do powierzchni soczewki, co znacznie ułatwia utrzymanie ich w czystości). Poszczególne warstwy zapewniają również wysoką przejrzystość soczewki, zwiększając kontrast widzenia oraz poprawiając jego komfort.

Wbrew panującym opiniom, soczewki z powłoką antyrefleksyjną nie służą jedynie do pracy przy komputerze – znajdują one zastosowanie podczas innych codziennie wykonywanych czynności a w zasadzie podczas całego okresu korzystania z okularów.

Jaki jest najlepszy sposób na wyczyszczenie soczewek oraz okularów?

Najlepszym sposobem na wyczyszczenie opraw jak i soczewek okularowych, jest ich zwilżenie specjalnym płynem (może to być również letnia woda lub w przypadku większych zabrudzeń woda z płynem do mycia naczyń) a następnie wytarcie ich do sucha ściereczką wykonaną z mikrowłókna. Okularów jak i soczewek nie należy czyścić płynami zawierającymi alkohol (do tej czynności nie nadają się na przykład płyny do szyb, mogą one zniszczyć zewnętrzna strukturę soczewek).

Czym jest redukcja grubości?

Im większa moc soczewek okularowych, tym większa jest ich masa oraz grubość (w przypadku soczewek minusowych na krawędziach a plusowych w centrum soczewki). Oznacza to, że w przypadku występowania dużych mocy, soczewki będą znacząco cięższe a ich krawędzie będą widocznie wystawać z oprawy (nie wygląda to estetycznie). Co więcej, będą one wyraźnie zmieniały (zwiększały bądź zmniejszały) wielkość oczu. Aby zniwelować te efekty korzystamy z soczewek, które wykonywane są z materiału o innych właściwościach optycznych – potocznie nazywana się to redukcją grubości.

Nasz formularz rozpozna, czy w przypadku podanej przez Ciebie wartości warto użyć redukcji grubości, z której następnie będziesz mógł skorzystać.

Co jeżeli moc mojej korekcji przekracza zakres dostępny w formularzu?

Jeżeli moc Twojej korekcji będzie niemożliwa do wpisania w formularzu oznacza to, że nie mamy możliwości wykonania takiego rodzaju okularów korekcyjnych.

Czy przy zakupie samych opraw całkowity koszt będzie niższy?

Nie oferujemy możliwości zakupu samych opraw okularowych. W każdej parze okularów montowane są soczewki okularowe – z odpowiednią mocą lub zerowe (bez mocy).

Czy montujecie soczewki mineralne (szklane)?

Dzięki rozwojowi soczewek plastikowych (organicznych) a dokładnie powłokom antyrefleksyjnym, całkowicie zaprzestano montowania soczewek szklanych (mineralnych) – my również z nich już nie korzystamy.

Recepta

Co oznacza zapis “plan” na mojej recepcie?

Zapis “plan” oznacza, że soczewka ta ma moc zerową. Zazwyczaj informacja taka znajduje się w miejscu przypisanym do mocy sferycznej i może występować kiedy wymagana jest korekcja astygmatyzmu. Podsumowując- “plan” jest równy “0,00” (taka właśnie wartość znajduje się w naszym formularzu, w którym możesz podać wartości swojej korekcji).

Czy badanie komputerowe jest wystarczające aby wykonać okulary?

Niestety nie. Badanie komputerowe jest badaniem obiektywnym, które wykonywane jest w celu wstępnego rozpoznania wady wzroku. Aby wykonać okulary potrzebujemy badania subiektywnego, podczas którego jako pacjent sam sprawdzisz sposób widzenia po nałożeniu na Twoje oczy odpowiednich mocy.

Jaki jest termin ważności recepty?

Zazwyczaj termin ważnośći recepty to pół roku. Kwestia ta jest jednak mocno indywidualna i w przypadku występowania pewnych schorzeń okres ważności może być krótszy.

Jak samodzielnie zmierzyć rozstaw źrenic?

Podanie rozstawu źrenic (PD) jest w większości przypadków niezbędne do prawidłowego wykonania okularów korekcyjnych. Rozstaw może (jednak nie musi) znaleźć się na recepcie przekazanej Ci po badaniu wykonanym przez lekarza okulistę bądź optometrystę.

Jeżeli jednak nie znajduje się on na recepcie, najłatwiejszym sposobem na jego uzyskanie jest udanie się do zakładu optycznego oraz wykonanie jego pomiaru (większość zakładów optycznych dokona go za drobną opłatą). Rozstaw źrenic możesz również sprawdzić bezpłatnie w każdym z naszych sklepów.

Jeżeli nie masz możliwości wykonania takowego pomiaru w zakładzie optycznym, możesz też wykonać go samodzielnie (a w zasadzie z pomocą jeszcze jednej osoby). Wystarczy, że pobierzesz, wydrukujesz oraz wytniesz specjalną linijkę, oraz poprosisz kogoś o użycie jej w celu sprawdzenia odległości pomiędzy Twoimi źrenicami.

Zwróć uwagę na to czy potrzebujesz rozstawu do korekcji dali czy bliży. Będzie się on różnił kilkoma milimetrami. Jeżeli potrzebujesz rozstawu do bliży, pamiętaj aby patrzeć chociażby na twarz osoby wykonującej pomiar. Jeżeli potrzebujesz rozstawu do dali- patrz za osobę wykonującą pomiar.

Czy mogę wykonać okulary przeciwsłoneczne z korekcją?

Oczywiście, że możesz wykonać takie okulary. Wystarczy, że wybierzesz w naszym sklepie okulary przeciwsłoneczne a następnie podczas składania zamówienia podasz parametry korekcji.

Czy istnieje możliwość wykonania okulkarów dwuogniskowych bądź progresywnych?

Niestety nie. Aktualnie nie wykonujemy takiego rodzaju okularów.

Zamówienia

Czego potrzebuję aby złożyć zamówienie?

Aby złożyć zamówienie na okulary korekcyjne potrzebujesz przede wszystkim informacji o wartościach korekcji. Może być to recepta wystawiona przez specjalistę, odczyt poprzednich okularów lub znana informacja. Warto pamiętać, że recepta nie powinna być starsza niż 1 rok.

Aby wykonać okulary niezbędny będzie również parametr nazwany rozstawem źrenic (PD). Jeżeli przygotowujesz się do wizyty to w jej trakcie poproś specjalistę aby umieścił ten parametr na Twojej recepcie.

Rozstaw źrenic może również zostać zbadany przez każdego optyka, bądź samodzielnie.

Co zrobić jeżeli chciałbym zmienić złożone zamówienie?

Jeżeli chciałbyś zmienić swoje zamówienie, najlepiej skontaktuj się z nami telefonicznie.

Jak sprawdzić status mojego zamówienia?

Status swojego zamówienia możesz sprawdzić w swoim panelu klienta, bądź kontaktując się z nami.

Jak zamówić kilka par okularów na raz?

Niestety nie możesz złożyć kilku zamówień na raz. Aby zamówić kilka par okularów, złóż oddzielne zamówienia.

Czy można złożyć zamówienie drogą inną niż przez sklep?

Realizujemy jedynie zamówienia, które złożone są przez nasz sklep internetowy lub w naszych sklepach stacjonarnych. Wynika to z bezpieczeństwa oraz dokładności (chociażby przy wybieraniu mocy korekcji).

Zwroty, gwarancja i reklamacje

Jakie uszkodzenia obejmuje gwarancja?

Gwarancja obejmuje wady okularów, które nie są uszkodzeniami mechanicznymi wynikającymi z niedbałego bądź niewłaściwego użytkowaniem okularów. Oznacza to niestety, że jeżeli Twoje okulary zostaną nadepnięte, przejechane przez samochód bądź pogryzione przez zwierzaka, nie możemy dokonać naprawy gwarancyjnej.

Ile trwa okres gwarancyjny?

Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy.

Czy mogę zwrócić zamówione okulary?

Oczywiście. Jeżeli po otrzymaniu okularów uznasz, że nie pasują, nie podobają Ci się bądź będziesz mieć jakikolwiek inny powód- masz możliwość ich zwrotu. Tak jak w przypadku wszystkich produktów zakupionych w internecie możesz zrobić to w przeciągu 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.

Aby dokonać zwrotu, postępuj zgodnie z informacjami znajdującymi się w formularzu zwrotu dołączonego do Twoich okularów.

Co jeżeli zakupione okulary nie pasują?

W takim przypadku możesz również dokonać zwrotu okularów.

Jakie koszty ponoszę podczas zwrotu?

Podczas dokonania zwrotu ponosisz jedynie koszt przesłania okularów do naszej pracowni.

Jak przebiega procedura zwrotu?

Przede wszystkim poinformuj nas o chęci dokonania zwrotu. Następnie zapakuj okulary w oryginalne opakowanie (tak jak zostały do Ciebie dostarczone), dołącz otrzymaną przez nas dokumentacje oraz potwierdzenie zakupu (paragon bądź fakturę) oraz prześlij je na podany przez nas adres.
W okresie do 7 dni od otrzymania przez nas okularów dokonamy zwrotu środków.
Wszystkie te informacje (wraz z adresem) znajdziesz w formularzu dołączonym do przesyłki.

Czym jest platforma ODR?

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Faktura i refundacja pracodawcy

Czy istnieje możliwość wystawienia faktury na okulary?

Oczywiście istnieje taka możliwość. Podczas składania zamówienia umieść taką informację w polu Uwagi a zostanie ona uwzględniona.

Czy na fakturze może zostać umieszczona odpowiednia adnotacja?

Na każdej fakturze umieszczamy informację, iż sprzedawanym produktem są okulary korekcyjne wykonane według zaleceń specjalisty i przeznaczone do pracy. W większości przypadków jest ona wystarczająca do uzyskania refundacji. Jeżeli potrzebujesz innej adnotacji skontaktuj się z nami!

Sposoby płatności

W jaki sposób mogę zapłacić za zamówienie?

Istnieją trzy sposoby płatności za zamówienie i są one następujące:

– Płatność przy odbiorze

– Tradycyjny przelew bankowy

– System płatności PayU (obsługujący karty płatnicze Visa oraz Mastercard jak i większość bankowych serwisów płatniczych).

Dodatkowe informacje na temat każdego ze sposobów płatności znajdują się pod koniec procesu składania zamówienia. W przypadku wyboru opcji przelewu tradycyjnego bądź płatności przez system PayU, zamówienie jest realizowane w momencie zaksięgowania płatności.

Dostawa

W jaki sposób realizowana jest dostawa i jaki jest jej koszt?

Wszystkie zamówienia realizowane w naszym sklepie są wysyłane za pomocą firmy kurierskiej DPD. Koszt dostawy jest stały i wynosi 15,00zł. Przesyłki są również prawidłowo zabezpieczone przed wszelkimi uszkodzeniami.

Ile trwa dostawa towaru?

W większości przypadków, okulary trafią do Ciebie kolejnego dnia roboczego po nadaniu przesyłki.

Co jeżeli towar zostanie uszkodzony w trakcie transportu?

Jeżeli zauważysz coś niepokojącego podczas odbioru przesyłki (chociażby naruszenie folii/taśmy czy widoczne wgniecenia) poinformuj o tym kuriera, który ma obowiązek sporządzić odpowiedni protokół. Następnie skontaktuj się z nami w celu ustalenia kolejnych kroków.

Czy istnieje możliwość wysyłki za granicę?

Tak, istnieje taka możliwość. Jednak ze względu na wyższe koszty, kwestia ta ustalana jest indywidualnie. Jeżeli interesuje Cię wysyłka za granię, skontaktuj się z nami przed złożeniem zamówienia.

Współpraca

Jestem projektantem/stylistą, czy mogę rozpocząć z Wami współpracę?

Oczywiście! Jeżeli potrzebujesz okularów do dopełnienia swojej kolekcji podczas pokazu czy sesji możesz śmiało się z nami kontaktować. Współpracowaliśmy z wieloma projektantami i wiemy jak istotne są detale, dlatego jesteśmy w stanie skompletować kolekcję starannie dopracowaną do Twoich potrzeb według wyznaczonych wytycznych. Co więcej, biorąc pod uwagę nasze doświadczenie oraz umiejętności, możemy również doradzić wybór odpowiednich okularów.

Jestem blogerem, czy mogę rozpocząć z Wami współpracę?

Tak. Pamiętaj jednak, że współpraca oznacza zaangażowanie obydwu stron. Nie jesteśmy zainteresowani jedynie powiększeniem Twojej kolekcji. Zależy nam na interakcji oraz obopólnych korzyściach. Jeżeli jednak masz ciekawy pomysł- pisz do nas śmiało. Postaraj się nakreślić swoją ideę w jak najbardziej szczegółowy sposób a co więcej wspomnieć o sobie samym!

Nie jestem ani projektantem ani stylistą ani blogerem, czy mogę rozpocząć z Wami współpracę?

Pewnie! Zawsze jesteśmy otwarci na współpracę z kreatywnymi osobami. 

Dodaj komentarz