Często zadawane pytania

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
Przeczytaj najczęściej zadawane pytania oraz nasze odpowiedzi, które pomogą Ci w lepszym poznaniu Gloomy Sunday.

Czym jest Gloomy Sunday?

Jesteśmy optykami z dużym doświadczeniem (Gloomy Sunday powstało w 2009 roku) i do każ­dej wy­ko­ny­wa­nej pary oku­la­rów pod­cho­dzi­my in­dy­wi­du­al­nie. Na­le­ży pa­mię­tać o tym, że mamy do czy­nie­nia z na­rzę­dziem, które wpły­wa nie tylko na nasz wy­gląd lecz rów­nież na ja­kość wi­dze­nia. Ko­rzy­sta­jąc z naj­no­wo­cze­śniej­sze­go sprzę­tu szli­fier­skie­go je­ste­śmy w sta­nie mak­sy­mal­nie sper­so­na­li­zo­wać ob­rób­kę, dzię­ki czemu oku­la­ry wy­ko­na­ne są es­te­tycz­nie oraz zgod­nie ze wska­za­ny­mi pa­ra­me­tra­mi. Speł­nia­my wszyst­kie ist­nie­ją­ce normy oraz stan­dar­dy a co wię­cej- sami sta­ra­my się wy­zna­czać nowe gra­ni­ce aby do­star­czać pro­dukt o naj­wyż­szej ja­ko­ści.

Co zawiera się w cenie kupionych okularów?

W każdej parze okularów zakupionej w naszym sklepie montowane są soczewki korekcyjne o mocy wskazanej podczas składania zamówienia. Wyprodukowane są one przez Jeleniogórskie Zakłady Optyczne (JZO) renomowanego oraz wiodącego producenta soczewek okularowych w Polsce. Posiadają wysokiej jakości powłokę antyrefleksyjną Szmaragd® UV. Jest to wielowarstwowa powłoka, która zwiększa przejrzystość soczewki i chroni ją przed zarysowaniami. W zestawie znajdziecie również futerał oraz wysokiej jakości zestaw pielęgnacyjny (płyn oraz ściereczka), który umożliwi utrzymanie okularów w czystości oraz zestaw naprawczy.

Dlaczego cena okularów wydaje się być niska?

Cena naszych okularów to suma kosztów materiałów i naszej pracy. Nie zatrudniamy sztabu marketingowców, nie wydajemy kroci na reklamy i nie angażujemy w nasze kampanie celebrytów – nie przenosimy na naszych klientów dodatkowych (i zbędnych) kosztów.

Co za tym idzie kupując nasze okulary płacicie za ich jakość, staranność wykonania i wysokiej klasy soczewki korekcyjne. Tylko.

Czy mogę poprawić ułożenie / dopasowanie moich okularów?

Wszystkie okulary, które opuszczają naszą pracownię są wstępnie modelowane. Jednak biorąc pod uwagę zróżnicowanie w budowie twarzy każdego z nas może się okazać, że będą one potrzebowały kolejnego modelowania aby idealnie dopasować je do Twoich potrzeb. Usługę taką (za drobną opłatą) wykonuję większość zakładów optycznych w Polsce jak i na świecie. Możesz również zrobić to we jednym z naszych sklepów stacjonarnych.

SOCZEWKI OKULAROWE
W tej sekcji znajdziesz odpowiedzi na pytania związane z soczewkami okularowymi, które montujemy w naszych okularach. 

Czym jest / co to jest powłoka antyrefleksyjna?

Powłoka antyrefleksyjna to zwyczajowa nazwa nadawana grupie warstw, które nakładane są na soczewki w celu zwiększenia ich jakości oraz nadaniu konkretnych cech oraz właściwości. Montowane przez nas soczewki (w cenie okularów) posiadają wielowarstwową powłokę AR3 Szmaragd UV.

Posiadają one warstwę utwardzającą (zwiększającą odporność na zarysowania oraz uszkodzenia), hydrofobową (zmniejsza przyleganie kropli wody do powierzchni soczewki) oraz oleofobową (zmniejsza przyleganie cząsteczek tłuszczu do powierzchni soczewki, co znacznie ułatwia utrzymanie ich w czystości). Poszczególne warstwy zapewniają również wysoką przejrzystość soczewki, zwiększając kontrast widzenia oraz poprawiając jego komfort.

Wbrew panującym opiniom, soczewki z powłoką antyrefleksyjną nie służą jedynie do pracy przy komputerze – znajdują one zastosowanie podczas innych codziennie wykonywanych czynności a w zasadzie podczas całego okresu korzystania z okularów.

Jakie soczewki montowane są w okularach?

W sprzedawanych przez nas okularach korekcyjnych montowane są soczewki wyprodukowane przez Jeleniogórskie Zakłady Optyczne (JZO) renomowanego oraz wiodącego producenta soczewek okularowych w Polsce. Posiadają one wysokiej jakości powłokę antyrefleksyjną (Szmaragd® UV).

Szmaragd® UV to wielowarstwowa powłoka antyrefleksyjna, która zwiększa przejrzystość soczewki i chroni ją przed zarysowaniami. Soczewki z tą powłoką stanowią ochronę wzroku przed promieniowaniem UV padającym z tyłu i z boku soczewki.

Zalety Szmaragd® UV:
– E-SPF ma wartość 25 dla wszystkich soczewek JZO z Szmaragd® UV
– Chroni wzrok przed szkodliwym UV padającym od tyłu i z boku.
– Zwiększa odporność soczewek na zarysowanie.
– Ułatwia utrzymanie soczewek w czystości.
– Zwiększa przejrzystość soczewek, podnosi kontrast widzenia.

Jak czyścić soczewki okularowe?

Najlepszym sposobem na wyczyszczenie opraw jak i soczewek okularowych, jest ich zwilżenie specjalnym płynem (może to być również letnia woda lub w przypadku większych zabrudzeń woda z płynem do mycia naczyń) a następnie wytarcie ich do sucha ściereczką wykonaną z mikrowłókna. Okularów jak i soczewek nie należy czyścić płynami zawierającymi alkohol (do tej czynności nie nadają się na przykład płyny do szyb, mogą one zniszczyć zewnętrzna strukturę soczewek).

Czym jest redukcja grubości?

Im większa moc soczewek okularowych, tym większa jest ich masa oraz grubość (w przypadku soczewek minusowych na krawędziach a plusowych w centrum soczewki). Oznacza to, że w przypadku występowania dużych mocy, soczewki będą znacząco cięższe a ich krawędzie będą widocznie wystawać z oprawy (nie wygląda to estetycznie). Co więcej, będą one wyraźnie zmieniały (zwiększały bądź zmniejszały) wielkość oczu. Aby zniwelować te efekty korzystamy z soczewek, które wykonywane są z materiału o innych właściwościach optycznych – potocznie nazywana się to redukcją grubości.

Nasz formularz rozpozna, czy w przypadku podanej przez Ciebie wartości warto użyć redukcji grubości, z której następnie będziesz mógł skorzystać.

Co jeśli moc moich mocy przekracza zakres mocy z formularza zamówienia?

Jeżeli moc Twojej korekcji będzie niemożliwa do wpisania w formularzu oznacza to, że nie mamy możliwości wykonania takiego rodzaju okularów korekcyjnych.

Czy montujecie soczewki mineralne (szklane)?

Dzięki rozwojowi soczewek plastikowych (organicznych) a dokładnie powłokom antyrefleksyjnym, całkowicie zaprzestano montowania soczewek szklanych (mineralnych) – my również z nich już nie korzystamy.

RECEPTA
W tej sekcji znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące recepty z mocami, która zawiera informacje niezbędne do prawidłowego wykonania okularów. 

Co oznacza zapis „plan” lub „plano” na mojej recepcie?

Zapis “plan” oznacza, że soczewka ta ma moc zerową. Zazwyczaj informacja taka znajduje się w miejscu przypisanym do mocy sferycznej i może występować kiedy wymagana jest korekcja astygmatyzmu. Podsumowując- “plan” jest równy “0,00” (taka właśnie wartość znajduje się w naszym formularzu, w którym możesz podać wartości swojej korekcji).

Czy badanie komputerowe jest wystarczające do wykonania okularów?

Niestety nie. Badanie komputerowe jest badaniem obiektywnym, które wykonywane jest w celu wstępnego rozpoznania wady wzroku. Aby wykonać okulary potrzebujemy badania subiektywnego, podczas którego jako pacjent sam sprawdzisz sposób widzenia po nałożeniu na Twoje oczy odpowiednich mocy.

Jaki jest termin ważności recepty?

Zazwyczaj termin ważnośći recepty to pół roku. Kwestia ta jest jednak mocno indywidualna i w przypadku występowania pewnych schorzeń okres ważności może być krótszy.

Czy mogę zamówić okulary przeciwsłoneczne z korekcją?

Oczywiście, że możesz wykonać takie okulary. Wystarczy, że wybierzesz w naszym sklepie okulary przeciwsłoneczne a następnie podczas składania zamówienia podasz parametry korekcji.

Czy istnieje możliwość wykonania okularów dwuogniskowych lub progresywnych?

Niestety nie. Aktualnie nie wykonujemy takiego rodzaju okularów.

Jak samodzielnie zmierzyć rozstaw źrenic?

Podanie rozstawu źrenic (PD) jest w większości przypadków niezbędne do prawidłowego wykonania okularów korekcyjnych. Rozstaw może (jednak nie musi) znaleźć się na recepcie przekazanej Ci po badaniu wykonanym przez lekarza okulistę bądź optometrystę.

Jeżeli jednak nie znajduje się on na recepcie, najłatwiejszym sposobem na jego uzyskanie jest udanie się do zakładu optycznego oraz wykonanie jego pomiaru (większość zakładów optycznych dokona go za drobną opłatą). Rozstaw źrenic możesz również sprawdzić bezpłatnie w każdym z naszych sklepów.

Jeżeli nie masz możliwości wykonania takowego pomiaru w zakładzie optycznym, możesz też wykonać go samodzielnie (a w zasadzie z pomocą jeszcze jednej osoby). Wystarczy, że pobierzesz, wydrukujesz oraz wytniesz specjalną linijkę, oraz poprosisz kogoś o użycie jej w celu sprawdzenia odległości pomiędzy Twoimi źrenicami.

Zwróć uwagę na to czy potrzebujesz rozstawu do korekcji dali czy bliży. Będzie się on różnił kilkoma milimetrami. Jeżeli potrzebujesz rozstawu do bliży, pamiętaj aby patrzeć chociażby na twarz osoby wykonującej pomiar. Jeżeli potrzebujesz rozstawu do dali- patrz za osobę wykonującą pomiar.