Baza wiedzy

Baza wiedzy

Na tej stronie znajdziesz materiały, których możesz użyć w publikacjach dotyczących marki GLOOMY SUNDAY. Wszystkie teksty można kopiować w niezmienionej formie bądź przeredagowywać, zachowując rzetelność informacji.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych materiałów lub informacji — skontaktuj się z nami, a przygotujemy je dla Ciebie.

GLOOMY SUNDAY to naturalne połączenie marki okularów oraz zakładu optycznego. Nad oferowanymi przez nas produktami czuwamy od etapu projektu, przez produkcję aż do momentu przekazania ich klientowi. Projektowane przez nas okulary dostępne są jedynie w naszych lokalizacjach stacjonarnych oraz sklepie online — nie są dostępne w innych zakładach czy salonach optycznych.


Naszą misją jest dostarczanie klientom okularów, które spełnią ich wymagania zarówno w sferze estetycznej, jak i technicznej, a dodatkowo będą posiadały odpowiednią, atrakcyjną cenę. Kupując nasze okulary, klient płaci za ich jakość, staranność wykonania i wysokiej klasy soczewki korekcyjne.

KOREKCYJNE

W każdej parze okularów montowane są soczewki korekcyjne o mocy wskazanej podczas składania zamówienia (lub bez mocy — zerowe). Używane przez nas soczewki produkowane są przez Jeleniogórskie Zakłady Optyczne (JZO) renomowanego oraz przodującego producenta soczewek okularowych w Polsce (oraz przez przynależność do grupy Essilor również w Europie).

Soczewki posiadają wysokiej jakości, wielowarstwową powłokę antyrefleksyjną, która zwiększa ich przejrzystość oraz chroni przed zarysowaniami, dzięki czemu znacząco podnosi komfort użytkowania. Na antyrefleks składają się:

  • warstwa utwardzająca (zwiększająca odporność soczewki na uszkodzenia),
  • antystatyczna, oleofobowa (zmniejszająca przyleganie „tłuszczu”, dzięki czemu ułatwione jest jej czyszczenie),
  • hydrofobowa (zmniejszająca przyleganie wody, co najczęściej przydaje się w czasie deszczu lub kontaktu z innymi płynami),
  • właściwa warstwa antyrefleksyjna (zmniejszająca lub ograniczająca odbicia powstające zarówno na wewnętrznej, jak i zewnętrznej stronie soczewek).

PRZECIWSŁONECZNE

W każdej parze okularów montowane są soczewki barwione z pełną ochroną przeciwsłoneczną (kompletny filtr UVA oraz UVB zwany również UV400). Zabarwienie wynosi około 86%, co oznacza, że należą one do trzeciej kategorii (CAT. 3) okularów przeciwsłonecznych. Oprócz standardowych okularów przeciwsłonecznych (bez mocy) mamy możliwość wykonania okularów korekcyjnych przeciwsłonecznych.

Więcej na temat okularów przeciwsłonecznych znajdziesz tutaj.

Aby ułatwić poznanie naszych okularów oferujemy opcję domowej przymierzalni, która pozwala na przymierzenie 4 par okularów całkowicie bezpłatnie i bez zobowiązań! Więcej o funkcjonowaniu domowej przymierzalni przeczytasz tutaj.

REDUKCJA GRUBOŚCI

Im większa moc soczewek okularowych tym większa ich masa oraz grubość. Oznacza to, że w przypadku dużych mocy soczewki będą znacząco cięższe, a ich krawędzie będą widocznie wystawać z oprawy, co nie wygląda to estetycznie. Dodatkowo będą one wyraźnie zmieniały (zwiększały bądź zmniejszały) wielkość oczu. Aby zniwelować te kwestie korzystamy z soczewek, które wykonywane są w innej technologii produkcyjnej potocznie nazywaną redukcją grubości.

Oferujemy dwa stopnie redukcji grubości:

  • pierwszy - pozwalający zmniejszyć grubość oraz masę o ok. 25% (indeks 1.60),
  • drugi - pozwalający zmniejszyć grubość oraz masę o ok. 38% (indeks 1.67).

FILTR ŚWIATŁA NIEBIESKIEGO (IDEAL MAX BLUE UV)

Po­wło­ka Blue UV neu­tra­li­zu­je nie­bie­skie świa­tło emi­to­wa­ne przez urzą­dze­nia elek­tro­nicz­ne, za­po­bie­ga­jąc po­wsta­wa­niu ob­ja­wów zmę­cze­nia spo­wo­do­wa­nych pracą przy mo­ni­to­rach i wy­świe­tla­czach (su­chość i po­draż­nie­nie oczu, nie­wy­raź­ne wi­dze­nie, zmę­cze­nie, bóle głowy, za­bu­rze­nia rytmu do­bo­we­go). Dzię­ki temu ofe­ru­je ona kom­for­to­we, zre­lak­so­wa­ne i kon­tra­sto­we wi­dze­nie w każ­dej sy­tu­acji.
Wię­cej in­for­ma­cji na temat wpły­wu “nie­bie­skie­go świa­tła” na wi­dze­nie znaj­dziesz tutaj oraz tutaj.

FOTOCHROM

So­czew­ki wy­ko­na­ne w tech­no­lo­gii Trans­i­tions VII Si­ga­tu­re za­bar­wia­ją się pod wpły­wem pro­mie­ni sło­necz­nych na jeden z trzech wy­bra­nych ko­lo­rów – szary, gra­fi­to­wo zie­lo­ny lub brą­zo­wy, w po­miesz­cze­niach pozostając przej­rzy­ste jak stan­dardo­we so­czew­ki oku­al­ro­we. Za­bar­wia­ją się mak­sy­mal­nie do 75% za­pew­nia­jąc dobrą ochro­nę oczom wraż­li­wym na świa­tło. Po­sia­da­ją rów­nież pełną ochro­nę UVA oraz UVB.

W przypadku stałej pracy przy monitorze komputerowym pracodawca powinien zapewnić należytą ochronę przed jej negatywnymi skutkami. Jednym z najpopularniejszych rozwiązań jest całkowita refundacja okularów bądź częściowy zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych (lub „zerowych” z odpowiednim filtrem).
Więcej informacji na temat uzyskiwania refundacji znajdziesz tutaj.

Każda para okularów (zarówno korekcyjnych, jak i przeciwsłonecznych) posiada 24-miesięczną gwarancję na oprawę oraz soczewki okularowe.


Przez cały okres użytkowania okularów oferujemy:

 

  • modelowanie - w celu komfortowego dopasowania okularów do twarzy,
  • serwis — od drobnych bezpłatnych napraw po uszkodzenia, które nie podlegają gwarancji i są przez nas naprawiane odpłatnie.

Nawet okulary wykonane z wysokiej jakości materiałów nie są niezniszczalne. Zebraliśmy tutaj kilka rad na temat użytkowania okularów, które pozwolą cieszyć się ich dobrym stanem jak najdłużej.

NAJCZĘSTSZE PROBLEMY Z OKULARAMI

Okulary pojawiające się na naszej twarzy są bardzo często nowym elementem, do którego musimy się przyzwyczaić. Odpowiednio dobrane i wymodelowane nie powinny jednak powodować dyskomfortu. Tutaj przeczytasz, jakie są najczęstsze problemy z okularami i dowiesz się jak sobie z nimi radzić.

W obu naszych lokalizacjach stacjonarnych oferujemy profesjonalne badanie wzroku, wykonane przez optometrystę, które pozwala na wykonanie kompletnej pary okularów korekcyjnych GLOOMY SUNDAY. Badania wykonujemy bezpłatnie (przy zakupie okularów). Więcej o badaniu przeczytasz tutaj.

ZDJĘCIA AKTUALNEJ KAMPANII

Wybrane zdjęcia z najnowszej kampanii w wysokiej rozdzielczości.

ZDJĘCIA PRODUKTOWE

Zdjęcia modeli wchodzących w skład aktualnej kolekcji, dostępne w dwóch wariantach: na twarzy oraz w formie packshotów.

MATERIAŁY DODATKOWE

Materiały dodatkowe zawierają logo (zarówno w wersji wektorowej jak i bitmapach) oraz opisy zawierające krótkie wprowadzenie aktualnej kampanii wraz z materiałami graficznymi jej towarzyszącymi, a także informacje o marce, oferowanych produktach oraz usługach.